Fiskus nie może pisać do zmarłego

Nie można skierować decyzji ani postanowienia do osoby zmarłej. To rażąco narusza prawo i stanowi przesłankę nieważności, o której mowa w art. 247 par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej – orzekł Wojewódki Sąd Administracyjny w Poznaniu.