Kruk z rekordowymi zyskami z windykacji długów

Kruk uzyskał najlepszy wynik kwartalny w historii spółki mimo pandemii. To efekt m.in. działań operacyjnych wpływających na poprawę efektywności procesu polubownego i sądowego, jak i rozwój online  – ocenia zarząd. Firma na 10-lecie funkcjonowania na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie planuje wypłatę najwyższej w swojej historii dywidendy.