MF planuje kolejne odroczenie poboru podatku u źródła

Ministerstwo Finansów planuje odroczenie poboru podatku u źródła w podatkach dochodowych do 31 grudnia 2021 r., wynika z projektów nowelizacji rozporządzeń rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które trafiły do konsultacji publicznych.