Prezes UOKiK odpowiedział ws. przejęcia Polska Press przez Orlen

Ani przepisy Konstytucji RP,  ani ustawy a ochronie konkurencji, nie ustanawiają prezesa UOKiK organem stojącym na straży wolności prasy czy też innych środków społecznego przekazu – zaznaczono w odpowiedzi prezesa Urzędu na odwołanie RPO od zgody na przejęcie Polska Press przez Orlen. W piśmie do sądu wniesiono o oddalenie odwołania RPO.